Vedomosti

Sme si veľmi dobre vedomí toho, že tento web číta mnoho lekárov, ktorí majú niekoľkoročnú skúsenosť s vozíkmi a vozíčkármi. Na vysvetlenie preto uvádzam, že sme sa pokúsili priniesť výber len plne hradených pomôcok a naviac s príslušným komentárom (viď položky Vedomosti).

Keď kliknete na konkrétny pojem Vedomosti, zobrazí sa Vám podrobný návod, podľa čoho sa rozhodovať a na ktoré faktory nezabudnúť.

 

Chýbajúce položky radi doplníme – sme pripravení na Vašu spätnú väzbu na adrese:  info@vozik.sk

letmo-nalepka-rampkit