Benefity výpožičky

Vozíky sú na Slovensku prideľované prostredníctvom tzv. Dohody o zapožičaní. To znamená, že zostávajú majetkom poisťovne a užívateľ ich má len zapožičané.

Tento inštitút vrátenia je využívaný hlavne pri krátkodobých zraneniach (napr. operácia kolena), teda pri užívaní pomôcky počas niekoľkých týždňov, resp. mesiacov. Pri trvalých užívateľoch vozíkov väčšinou len v prípade úmrtia.
(Za 20 rokov našej praxe si nepamätám prípad, kedy by sa vrátila pomôcka kvôli jej nevhodnosti z hľadiska vývoja zdravotného stavu. Táto teoretická možnosť tu však je.)

Ocenili by sme zahájenie vážnej diskusie na tému používania princípu reálnej výpožičky pri poúrazových pacientoch. Tým reálne myslíme, že by bolo považované za „normálne“, že prvotné poúrazové obdobie (napr. 6 – 12 mesiacov) používa spinálny pacient repasovaný vozík a po prvotnej stabilizácii stavu si vyberá svoj trvalý vozík.


Výhod by bolo hneď niekoľko:

  • klient by sa už orientoval v požiadavkách ktoré má na vozík, finančných možnostiach aj v ponuke trhu
  • zabránilo by sa zneužitiu psychického rozpoloženia na vnútenie nevhodnej pomôcky
  • k voľbe pomôcky by dochádzalo v stabilizovanejšom stave užívateľa, teda bližšie k stavu, ktorý bude viac zodpovedať ďalšiemu obdobiu