Čo chceme?

Čo je teda potrebné?
Pochopiť, že výroba vozíkov je veľmi podobná výrobe protetickej, kde je platnosť poukazu 3 mesiace.

Keďže sa týmto limitom venuje §120 zákona 362/2011, možno bude zatiaľ stačiť pokračovanie doterajšej „tolerancie“ u skupiny aktívnych vozíkov a vozíkov elektrických.


Žijeme v dobe, keď takmer každý naťahuje ruku pre peniaze. 
Nič také nežiadame.


Vážení zákonodarcovia, veľkorysé poisťovne, chceme len jednu maličkosť – vyriešte nezmyselnú a dlho nefungujúcu 30-dňovú platnosť poukazu na kompenzačné pomôcky. Alebo jednoduchšie, zachovajte vašu toleranciu toho, že sa snažíme robiť svoju prácu správne a v prospech užívateľa vozíka. 

A keď už pri tom budete, rozhliadnite sa po západnej Európe (aj Česko bude stačiť) a nechajte si vysvetliť, že je možné predpisovať i kvalitné vozíky s úhradou sedacích systémov a individuálnych úprav.

(Nie! Prosím. Netvrďte nám, že aj slovenský systém pozná pojem „individuálna úprava pomôcky“. To radšej budeme hľadať jednorožca, než individuálnu úpravu, ktorú niekto zaplatil.)

Ak budete chcieť vážne a úprimne preniknúť hlbšie do “tajov” predpisovania a stavby vozíkov, sme vám kedykoľvek k dispozícii.