Túto tému začneme odvážnym tvrdením:

Za viac ako 20 rokov v oblasti dovozu mechanických a elektrických vozíkov som žiaľ nezažil jediného lekára, ktorý by vedel kvalifikovane poradiť vozičkárovi, aký vozík zvoliť. Na obhajobu musím povedať, že ide o natoľko zložitú oblasť, že to nie je ani v ich silách.

Ak vozičkár dobrú radu dostal, žiaľ to bolo vždy inšpirované korupčným pozadím.

Miroslav Zeman – LETMO SK

Preto je nevyhnutné zrušiť toto korupčné podhubie najlepšie tým, že bude schvaľovaná len výška úhrady podľa jednotlivých skupín vozíkov. Užívateľ si sám v servisnom centre vyskúša a vyberie vhodnú variantu.

Táto zmena:

  • zruší motiváciu predpisovať vozíky s vidinou odmeny od patričného dodávateľa
  • dovolí užívateľovi vozíka doplatiť si na zvolený typ podľa vlastnej voľby (aj keď je vozík z terajšej vyššej kategórie)
  • uľahčí rýchlejšie dostávať na Slovensko svetové novinky, lebo dovozcovia budú musieť plniť len bezpečnostné a administratívne požiadavky ŠÚKLu

Mimochodom, táto téma zahŕňa ešte jednu oblasť. Všetci sme si zvykli na to, že v číselníku zdrav. pomôcok sú rôzne kategórie vozíkov.

Nie je problém pochopiť, že existuje delenie na mechanické a elektrické vozíky alebo kategória polohovacích vozíkov.

Nikdy sme ale nepočuli etické zhodnotenie faktu, prečo existuje kategória štandardných (oceľových) vozíkov, kategória odľahčených, semiaktívnych a ultraľahkých.

Vychádza to snáď zo spoločenskej „nebezpečnosti“? Teda kto sa nevie ozvať, dostane ťažký vozík?

Prečo by napríklad senior nemohol dostať aspoň ten odľahčený? (Už aj vzhľadom k svojej sile a kondícii.)

Kto chce reálne oceľový vozík? Nie je čas poslať na smetisko dejín ťažké vozíky, rovnako ako amalgámové plomby a klasické žiarovky?