Úhradové limity

Skupina „L“ číselníka zdravotných poisťovní predstavuje jedinečné prostredie, v ktorom sa čas úplne zastavil. Nižšie je uvedená tabuľka úhrad z roku 2012 a porovnanie s úrovňou úhrad v roku 2023.

Je asi zbytočné spomínať, ako inflácia vyskočila práve v posledných mesiacoch roku 2022. Samozrejme, ani v predchádzajúcich jedenástich rokoch nebola nulová a to všetko sa len premieta do skrytého znehodnocovania odvetvia. Stále existujú pomôcky, ktoré sú plne financované, ale ich úroveň je katastrofálna a a žiaľ, žiadnej pacientskej organizácii sa nepodarilo vysvetliť, aké sú skutočné potreby používateľov invalidných vozíkov.

Väčšina používateľov vozíkov by možno aj pochopila, že reálna úroveň úhrad za invalidné vozíky rýchlo nerastie. Ak však limit nie je ani minimálne valorizovaný, dochádza k reálnemu poklesu úrovne úhrady (výnimkou sú poloaktívne invalidné vozíky). Obraz je o to smutnejší, že výbery do rozpočtov poisťovní sa počítajú ako percento z miezd, ktoré samozrejme každoročne rastú.

tabulka 2012vs2021
Pro porovnání makroekonomické údaje za období 2012 – 2021