Iba ŠÚKL

Česi a Slováci sa vzájomne radi napodobňujú. Väčšinou je to na úžitok.

Čo tak pozrieť za rieku Moravu a prijať rovnaké zjednodušenie, ktoré majú teraz v Českej republike? Nové vozíky sa do systému úhrad dostávajú tak, že prejdú systémom zaraďovania na Štátnom ústave kontroly liečiv (teda obdoba slovenského ŠÚKLu).
Celý systém zaraďovania nových pomôcok do číselníka tak bol zjednodušený a vďaka tomu sa doň v „normálnom“ horizonte dostanú veci, ktoré svetoví výrobcovia prinášajú. Postačuje prejsť procesom zaradenia cez ŠÚKL a produkt sa dostáva do číselníka. Duplicita na Ministerstve zdravotníctva nie je nutná.